Makszin Mihály

Makszin Mihály

1909-ben Ambrózfalván született, elemi és középiskoláit Resicabányán, Szászvároson és Székelyudvarhelyen végezte. Érettségi után gyári alkalmazottként keresett annyi pénzt, hogy beiratkozhasson a pallagi Gazdasági Akadémiára, ahol 1932-ben szerzett gazdasági tanári oklevelet. Ugyanitt öt évig dolgozott az üzemtani és számviteli tanszéken fizetésnélküli magángyakornokként. Az Akadémia egyik professzorának lányát vette feleségül, akivel hét gyereket neveltek fel.

A szakmai feladatok, a háború vihara a szakoktatás különböző területeire sodorták, tanárként dolgozott Hajdúszoboszlón, Nagykállóban, Kehidán, igazgatóként Szilágysomlyón, adjunktusként a mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Főiskola tangazdaságában. Sorsa úgy hozta, hogy a magyaron kívül beszélt németül, románul, szlovákul. A nagy kör Debrecenben zárult a Mezőgazdasági Középiskola gazdaságvezetői, majd a Technikum igazgatói megbízásával. Tanári, oktatói pályafutásában rövid kitérőt jelentett, ám összehasonlíthatatlanul magasabb rangot adott a Földművelésügyi Minisztérium Állattenyésztési Főigazgatóságán egy évig betöltött főelőadói munkaköre.

Pallagra való visszatérése véglegesnek bizonyult. Hazaérkezett, és ismét azt csinálta, amit annyira szeretett: tanított. Szakmai felkészültsége, tapasztalatai, emberi magatartása alapján a felsőfok idején tanszékvezető az állat bonc- és élettan tanszéken, a tangazdaságban folyamatosan vezetői feladatokat látott el függetlenül attól, hogy az oktatáspolitika mikor, kinek a fennhatósága alá helyezte azt.

Életrajzi adatai nem tudják visszaadni nagyszerű személyiségét, munka- és emberszeretetét, igazi tanári habitusát, melyet a keze alól kikerült tanítványok mindmáig átéléssel, az idő által meg nem koptatott szeretettel emlegetnek. Szerény, minden hivalkodástól mentes egyénisége, embersége miatt megbecsüléssel emlékeznek rá nemcsak tanítványai, hanem egykori kollégái is.

Lelkiismeretes, elmélyült szakmai munkáját, odaadó tanári tevékenységét a „Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója” és a Munka Érdemrend Bronz Fokozata” állami kitüntetésekkel ismerték el. Debrecen városa gyémántdiplomás agrármérnökként díszpolgárává választotta.

Igényessége, szakmaszeretete, szemléletmódja tanítványainak felbecsülhetetlen értéket jelent. Ez az örökség úgy az állattenyésztés területén, mint a tanári pályán közkinccsé vált, és termékenyítő hatással lesz még sok nemzedékre.

Ökoiskola

Iskolai rendszerű technikus képzéseink

Köszönetnyilvánítás

"TANULHATSZ-FEJLŐDHETSZ" projekt bemutatása

"Generationsbrücke” - "Generációk közötti híd”

Debreceni Labdarúgó Akadémia

Referencia-intézmény

Leonardo program

Jó gyakorlataink

Kompetencia alapú oktatás

Debreceni Diákönkormányzatok

Lap tetejére