Dr. Hajdu Miklós

Dr. Hajdu Miklós

1946-ban ebben az intézményben érettségizett. Fiatal agrármérnökként itt kezdte tanári pályáját is. Két évtizedig oktatott intézményünkben, és több mint egy évtizedig igazgatóhelyettes volt.

Az oktatás kora ifjúságától vonzotta. Már egyetemistaként szakmai előadásokat, kulturális programokat szervezett a környező településeken. 1968-ban, évfolyamtársaival, megrendezte 16 bihari községre kiterjedően a Felső-bihari Mezőgazdasági Kiállítást és Vásárt, Konyáron. Egyetemistaként két évadon keresztül ezüstkalászos tanfolyamokat vezetett, Debrecen, Szentes, Fábiánsebestyén tanyavilágában.

Mint növénytermesztést oktató tanár az ifjúságot tárgyi ismeretre, logikai összefüggések felismerésére, ok-okozati viszonyok megértésére, és a mezőgazdasági szakirodalom megismerésére nevelte. Tanítványai egy évtizeden át növénytermesztésből az országos középiskolai tanulmányi versenyek első helyezettjei voltak. Aktívan részt vállalt a felsőfokú technikumok tananyagának kialakításában is.

Itt kezdte tudományos kutató munkáját is, elsősorban burgonya jelzőnövénnyel. Ennek eredményeként 1965-ben elnyerte a mezőgazdasági tudományok kandidátusa címet. Ez egyúttal azt is eredményezte, hogy új munkahelyre, a MÉM Szakoktatási Főosztályára kerül. 1981-ben egyetemi tanári kinevezést nyert a mai SZIE jogelődjére, a Gödöllői Agrártudományi Egyetemre.

Tudományos kutatómunkája a burgonya öntözéses termesztésének alapkérdéseit és a szántóföldi növénytermesztés 1950 és 1990 közötti időszakának analizálását és szintetizálását öleli fel. Mindkét területről külön szakkönyvei adnak áttekintést.

Oktató munkája mellett a növénytermesztési irodalom lelkes művelője is. Növénytermesztési tankönyveiből három évtizeden keresztül tanultak mind a mezőgazdasági, mind a közgazdasági technikumok, szakközépiskolák tanulói.

Több mint öt évtizedes munkásságát több ezer tanítványa, közel 20 szakkönyve, több száz tudományos tanulmánya és ismeretterjesztő cikke jelzi. Az Európai Burgonya Kutatók Társaságának tagjaként részt vállalt a hazai kutatási eredmények nemzetközi megismertetésében, illetve a külföldi tudományos eredmények hazai közzétételében.

Mind a mai napig a növénytermesztés professzora.

Büszke minden tanítványára, és örömmel tölti el, hogy közülük többen pályatársai az oktatásban és a kutatásban.

Ökoiskola

Iskolai rendszerű technikus képzéseink

Köszönetnyilvánítás

"TANULHATSZ-FEJLŐDHETSZ" projekt bemutatása

"Generationsbrücke” - "Generációk közötti híd”

Debreceni Labdarúgó Akadémia

Referencia-intézmény

Leonardo program

Jó gyakorlataink

Kompetencia alapú oktatás

Debreceni Diákönkormányzatok

Lap tetejére