Új levél írása

Új levél írásához kattintsunk az Outlook Express eszköztárán a Levél létrehozása ikonra. Üzenetünket a képernyőn megjelenő ablakba gépelhetjük be.

A Címzett rovatba írjuk be a levél címzettjének elektronikus levélcímét. Több címet pontosvesszővel (;) elválasztva adhatunk meg.

A Másolatot kap rovatba azoknak a felhasználóknak a címeit írhatjuk, akik nem közvetlen címzettjei a levélnek, mindössze tájékoztatásul kapják meg egy példányát. Például, ha felettesünk megbízásából hívunk össze egy értekezletet, tájékoztatásul részére is küldhetünk egy másolatot.

A Nézet menü Minden fejléc parancsára kattintva megjeleníthetjük a Titkos másolat rovatot is.

A Titkos másolat rovatba írt felhasználók címéről a levél többi címzettje nem szerez tudomást. Ezt a rovatot általában nem használjuk, ezért alaphelyzetben nem jelenik meg a képernyőn.

A Másolatot kap és a Titkos másolat rovatokat nem kötelező kitölteni.

A Tárgy rovatba üzenetünk tartalmára vonatkozó néhány szavas utalást kell írnunk. A legtöbb levelezőprogram a beérkezett üzenetek listájában csak a feladót, a tárgyat és a beérkezés időpontját tünteti fel.

Ha egy felhasználó naponta nagy mennyiségű üzenetet kap, a Tárgy rovat alapján könnyebben eldöntheti az üzenet fontosságát.

A levél szövegét a Tárgy rovat alatti üres területre gépelhetjük be. Ebbe a rovatba tetszőleges mennyiségű szöveget írhatunk, de mondandónkat igyekezzünk röviden, érthetően megfogalmazni.

Az elektronikus levelezésben gyakran elhagyhatók a postai levelek esetében megszokott formaságok, ugyanakkor fellelhetők olyan jelölések, amelyek a hagyományos leveleknél nem megszokottak. Mivel az internetes kommunikáció elsősorban írásban történik, és az írott szövegben nehezen lehet megállapítani a szöveg írójának érzelmeit, hangsúlyait, ezek jelölésére különféle egyezményes jeleket vezettek be. Ezeket a jeleket a közhasználatban gyakran smiley-nak (ejtsd: szmájli) nevezzük.

Ilyenek például:

:-) mosolygó,
:-( bánatos,
:-O kiabáló,
;-) kacsintó.

Amennyiben üzenetünket egy Outlook Express vagy Outlook felhasználónak címezzük, levelünkben kihasználhatjuk a HTML-szabványnak megfelelő szövegformátumozási lehetőségeket. Egyszerű szöveg üzemmódban semmilyen szövegformátumozási lehetőségünk nincs. Az Egyszerű szöveg és a HTML formátumok között a Formátum menü segítségével válthatunk át.

Különleges szolgáltatás, hogy amennyiben levelünkbe internetes címet írunk, az Outlook Express felismeri, és automatikusan hivatkozássá alakítja.

Az Outlook Express gépelés közben nem képes a levél szövegének helyesírás-ellenőrzésére. A nyelvtani ellenőrzést a szöveg begépelése után az Eszközök menü Helyesírás-ellenőrzés parancsára vagy az eszköztár Helyesírás-ellenőrzés gombjára kattintva magunknak kell kezdeményeznünk.

MEGJEGYZÉS
A helyesírás-ellenőrzés funkció a Microsoft Word, Excel vagy PowerPoint programokkal együtt telepített helyesírás-ellenőrző szótárat használja. Ennek hiányában a helyesírás-ellenőrzés funkció nem használható.

Amennyiben a helyesírás-ellenőrző hibát talál a szövegben, a program megjeleníti a Helyesírás-ellenőrzés panelt, amelyen korrigálhatjuk a hibákat.

Az ellenőrzés befejezésekor a következő üzenet jelenik meg a képernyőn:

A helyesírás-ellenőrzés kézi elindítása helyett kérhetjük a levelek küldés előtti automatikus ellenőrzését is. Erre az Eszközök menü Beállítások parancsára kattintva megjelenő párbeszéd panel Helyesírás fülén, a Küldés előtt mindig legyen helyesírás-ellenőrzés jelölőnégyzet bekapcsolásával van lehetőségünk.

Levelünket a Küldés ikonra kattintva továbbíthatjuk a címzett vagy címzettek számára.

A küldésre szánt, de még nem továbbított levelek a Postázandó üzenetek mappába kerülnek. Amennyiben a Beállítások panel Küldés fülén az Azonnali üzenetküldés opció be van kapcsolva, az Outlook Express azonnal megkezdi a levél továbbítását.

Ezt a beállítást általában állandó internetkapcsolat esetén érdemes használni.

Ha az Azonnali üzenetküldés opció nincs bekapcsolva, a Postázandó üzenetek mappában várakozó levelek továbbítását a Küldés/Fogadás ikonra kattintva kezdeményezhetjük.

HTML formátumú üzeneteinkhez különleges levélpapírokat választhatunk, ha az új levél létrehozásához a Levél létrehozása ikon melletti lenyíló lista gombra kattintunk. Ezeket a háttereket csak Outlook Express vagy Outlook felhasználóknak küldött levelek esetében érdemes használni.